header
GRO_Su
lsv_logo_618_1

Ko vodi (kulturnu) politiku u gradu?

Da li tendenciozne ili tek ishitrene i nepromišljene, izjave predsednika Skupštine Grada Subotice - o tome da se razmišlja o osnivanju kulturnog centra koji bi (posle svega iznetog u javnost) nosio neko ime samo ne ime Danila Kiša, koji bi organizovao neke manifestacije (mada, ima više verzija koje), te konačno, koji bi poslovao na tržišnim osnovama – slika su i prilika ambijenta u kom se odvija kulturni život grada.

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica već duži vremenski period u nazad ukazuje na neophodnost donošenja strategije kulturnog razvoja kao dokumenta koji bi dao odgovore na sva otvorena pitanja, pa i na ono najvažnije: kakvu kulturu uopšte želimo da negujemo kao identitetsku odrednicu Subotice. Festivalsku? Institucionalnu? Masovnu? Tradicionalnu? Možda estradnu? Dosadašnje nepisano pravilo „od svačeg po malo i svakom po malo“ je rasipanje ionako ograničenih resursa.

Takav jedan strateški dokument baziran na javnoj raspravi, u kojoj bi na prvom mestu učestvovali ljudi od struke, trebalo bi da bude odraz širokog konsenzusa a ne dnevno-političkih trica i kučina, još manje niskih nacionalističkih pobuda za razdvajanjem građana i građanki Subotice.

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica duboko veruje da u ovom gradu postoje tekovine koje vredi negovati i čuvati kao dostignuća zajedničkog života. Jer, kultura koja razdvaja nije kultura već njena suprotnost.


Galerija