header
GRO_Su
kzm_su_21_02_2014_a

LSV PROTIV UMANJENJA STEČENIH PRAVA NACIONALNIH ZAJEDNICA

Na pres konferenciji povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, Đorđe Dragojlović, član izvršnog odbora GrO LSV Subotica je istakao da se Liga oduvek zalagala i da će se uvek zalagati za široka prava nacionalnih zajednica. - Mi se prava nacionalnih zajednica ne setimo samo pred izbore, nego na propuste države u tom smislu ukazujemo u svakom trenutku i u skladu sa našim mogućnostima u datom momentu zaista i delamo – podsetio je Dragojlović istakavši da je nakon apela poslanika LSV-a u Skupštini Srbije rešen problem udžbenika na jezicima nacionalnih zajednica za veći deo učenika.

Ukazao je i da su ligaši upozoravali da se usvajanjem Zakona o mreži sudova dolazi do situacije gde će biti grubog kršenja prava nacionalnih zajednica na upotrebu maternjeg jezika u tom smislu što će se drugostepeni sudski postupci prebaciti u sedišta sudova koji su van Vojvodine i kod kojih je isključivo srpski jezik u upotrebi.

- Imamo primer precrtavanja naziva grada Novog Sada koji je na višejezičnoj tabli ispisan na slovačkom i mađarskom jeziku. U selu Bikić Do u opštini Šid, u kojem već 250 godina žive pretežno Rusini, je prešaran naziv mesta na rusinskom jeziku i dopisan krst sa četiri slova S i ispisana reč „SRB“.

- Subotica je pozitivan primer gde u komunikaciji sa organima gradske uprave građani bez problema koriste pravo na upotrebu maternjeg jezika, ali smo imali i primere Skupštine Zrenjanina i Skupštine Republike Srbije gde predstavnici LSV-a Tibor Vaš i Karolj Čizik nisu imali mogućnost da govore na svom maternjem jeziku jer skupštinske službe nisu obezbedile prevodioca i na taj način se pokazalo da se Ustavom zagarantovana prava ne poštuju baš uvek i svuda – izjavio je Dragojlović.

U svetlu činjenice da je Ustavni sud proglasio neustavnim niz članova Zakona o nacionalnim savetima i eventualnog nastavljanja urušavanja stečenih prava nacionalnih zajednica, tražićemo da republička vlast formira radnu grupu koja bi brinula o tome da se prava nacionalnih zajednica ne umanjuju, a koju bi činili predstavnici svih nacionalnih zajednica - zaključio je Dragojlović.


Galerija