header
GRO_Su
Thumb_1

SEKSIZAM JE NEDOPUSTIV

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica osuđuje izjavu predsednika odborničke grupe Srpske napredne stranke u subotičkoj Skupštini, Gojka Radića, koja predstavlja diskriminaciju žena i nastavak stereotipnog gledanja na poziciju žena u našem društvu.

Na današnjoj sednici lokalnog Parlamenta, u diskusiji koja se ticala nedostatka žena na izvršnim funkcijama u subotičkoj Skupštini i u Gradskom veću, Gojko Radić je izjavio kako se slaže da bi trebalo da bude više žena u politici, jer je „lepo to videti“ i kako „svi volimo da se okrenemo za lepom ženom“.

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica smatra da su ovakve izjave veoma štetne i da nikako ne doprinose izgradnji boljeg društva koje treba da bude opšti interes. Iz ovakvih izjava proizilazi polna diskriminacija kao rezultat verovanja da je jedan pol inferioran, manje sposoban i samim tim manje vredan u odnosu na drugi.

Tražimo da se SNS jasno odredi prema istupu svog funkcionera i da se, osim ako i oni ne misle da je uloga žena u politici da budu lepe i da se za njima okreću - izvine građankama Subotice.


Galerija