header
GRO_Su
fotka_za_sajt

Vratiti jezik društvene sredine u škole

Potpredsednik Gradskog odbora i predsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica, Murenji Tibor i Branko Tot, govorili su na konferenciji za medije priređenoj povodom obeležavanja Međunarodnog Dana maternjeg jezika.

Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva da se u osnovne i srednje škole hitno vrati jezik društvene sredine.

Podsetimo, taj predlog LSV je u septembru usvojen na sednici Odbora za kulturu i obrazovanje Skupštine AP Vojvodine. Ovaj predmet je postojao u osnovnim školama u Vojvodini do 1991.godine i nema razloga da se sa njegovim ponovnim uvođenjem dalje odugovlači. Jedino na taj način će se sprečiti da nerazumevanje jezika ponovo bude razlog za incidente među mladim ljudima, ili da se sporazumevaju na engleskom jeziku, kao što je bilo slučajeva u Vojvodini.

LSV je ponosna što se u AP Vojvodini čita, piše i razgovara na srpskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom, hrvatskom i mnogim drugim jezicima. Smatramo da je dužnost svakog građanina i građanke da svakog dana, tokom čitave godine, to bogatsvo jezika i kultura neguje i čuva.

Danas, kada se širom sveta obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika sa ciljem promovisanja jezičke kulture i jezičke raznovrsnosti, podsećamo da je pravo na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina jedno od osnovnih prava svake nacionalne zajednice i garantovano je Ustavom, međunarodnim ugovorima, zakonima i odlukama Skupštine APV.

Građani i građanke AP Vojvodine imaju pravo na izdavanje javnih isprava na jeziku svoje nacionalne zajednice. Takođe, imaju pravo da na jeziku svoje nacionalne zajednice slušaju ili čitaju javne pozive, obaveštenja, javne natpise i razne druge informacije iz oblasti privrede i usluga . Zato, pored vraćanja jezika društvene sredine u škole, insistiramo i na tome da svi organi vlasti, lokalni, pokrajinski i republički učine sve da se prevaziđu manjkavosti primene tih zakonskih odredbi u praksi.


Galerija